Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

CPT STEEL TRÚNG THẦU DỰ ÁN TCE VINA DENIM GIAI ĐOẠN 2
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT STEEL TRÚNG THẦU DỰ ÁN TCE VINA DENIM GIAI ĐOẠN 2"

CPT VIỆT NAM TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY KWANG SUNG VINA
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT VIỆT NAM TRÚNG THẦU DỰ ÁN NHÀ MÁY KWANG SUNG VINA"

CPT VIỆT NAM CHÍNH THỨC VẬN HÀNH NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP SỐ 2
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT VIỆT NAM CHÍNH THỨC VẬN HÀNH NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP SỐ 2"

CPT VIỆT NAM TRÚNG THẦU DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ Á
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT VIỆT NAM TRÚNG THẦU DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ Á"

CPT TRÚNG THẦU DỰ ÁN ALPHA FOOD GIAI ĐOẠN 2
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT TRÚNG THẦU DỰ ÁN ALPHA FOOD GIAI ĐOẠN 2"

THÔNG BÁO V/v NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

THÔNG BÁO V/v NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016"

CPT Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy số 2
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy số 2"

CPT TRÚNG THẦU DỰ ÁN CILISUN
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 08/04/2020

CPT TRÚNG THẦU DỰ ÁN CILISUN"