Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ

AN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM TẠI CPT.
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 04/12/2023

AN TOÀN LÀ TRÁCH NHIỆM TẠI CPT."

ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KHSXKD 2023
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 27/09/2023

ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KHSXKD 2023"

VAI TRÒ CỦA QC TRONG SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 20/05/2023

VAI TRÒ CỦA QC TRONG SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP"

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO NHIỆM KỲ
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 15/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO NHIỆM KỲ "

LỄ TIẾP NHẬN NHÂN SỰ TẠI INDONESIA
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 04/10/2021

LỄ TIẾP NHẬN NHÂN SỰ TẠI INDONESIA"

LỄ VẬN HÀNH NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP SỐ 3
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 15/04/2021

LỄ VẬN HÀNH NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP SỐ 3"

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2021.
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 19/01/2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 2021."

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP CPT STEEL SỐ 03
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 09/10/2020

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP CPT STEEL SỐ 03"

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY CPTSTEEL.
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 26/08/2020

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY CPTSTEEL."

CPT Steel chung tay đẩy lùi COVID-19
Tin tức nội bộ Cập nhật ngày: 27/07/2020

CPT Steel chung tay đẩy lùi COVID-19"