Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN QA/QC TẠI NHÀ MÁY
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 12/04/2021

TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN QA/QC TẠI NHÀ MÁY"

Do mở rộng quy mô, Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án.

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 06/04/2021

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN"

Do mở rộng quy mô, Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dự án.

KỸ SƯ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KẾT CẤU THÉP TẠI VP HÀ NỘI- SL 06
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 28/01/2021

KỸ SƯ THIẾT KẾ KỸ THUẬT KẾT CẤU THÉP TẠI VP HÀ NỘI- SL 06"

Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng 05 vị trí kinh doanh kết cấu thép và 02 vị trí hỗ trợ kinh doanh tại VP Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH KẾT CẤU THÉP KHU VỰC MIỀN BẮC- SL 12
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 28/01/2021

NHÂN VIÊN KINH DOANH KẾT CẤU THÉP KHU VỰC MIỀN BẮC- SL 12"

Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng 05 vị trí kinh doanh kết cấu thép và 02 vị trí hỗ trợ kinh doanh tại VP Hà Nội

NHÂN VIÊN KINH DOANH KẾT CẤU THÉP KHU VỰC MIỀN NAM- SL 03
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 28/01/2021

NHÂN VIÊN KINH DOANH KẾT CẤU THÉP KHU VỰC MIỀN NAM- SL 03"

Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng 05 vị trí kinh doanh kết cấu thép và 02 vị trí hỗ trợ kinh doanh tại VP Hà Nội

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KẾT CẤU THÉP
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 17/10/2020

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KẾT CẤU THÉP"

Kết cấu thép CPT STEEL đang liên tục tuyển dụng số lượng lớn công nhân kết cấu thép làm việc tại nhà máy kết cấu thép số 03- KCN Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

NHÂN VIÊN KINH DOANH, HỖ TRỢ KINH DOANH KẾT CẤU THÉP
Tuyển dụng Cập nhật ngày: 17/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH, HỖ TRỢ KINH DOANH KẾT CẤU THÉP"

Kết cấu thép CPT STEEL đang tuyển dụng 05 vị trí kinh doanh kết cấu thép và 02 vị trí hỗ trợ kinh doanh tại VP Hà Nội