Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

CPT Steel tham dự và tài trợ giải Golf Doanh nhân trẻ Việt Nam: “ GÂY QUỸ ỦNG HỘ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ DIOXIN”

Hoạt động xã hội Cập nhật ngày: 23/07/2020

Ngày 23 thàng 7 vừa qua, Công ty CPT Steel Việt Nam đã tham dự và tài trợ giải Golf Doanh nhân trẻ Việt Nam: “ GÂY QUỸ ỦNG HỘ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ DIOXIN”.

Thông qua hành động ý nghĩa thiết thực này, BTC mong muốn góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần do hậu quả chiến tranh để lại.

Công ty CPT Steel Việt Nam ủng hộ giải đấu.

Đồng thời, BTC mong muốn tạo ra cơ hội cho các golfer giao lưu gặp gỡ, thư giãn và kết nối. Tăng cường sự chia sẻ các kinh nghiệm trong kinh doanh, mở rộng các mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, khởi động lại các kế hoạch bị gián đoạn, lấy đà tăng tốc cho hoạt động kinh doanh sau thời gian đình trệ vì dịch Covid-19.

Hình ảnh CTHĐQT CPT Steel Việt Nam, Ông Nguyễn Mạnh Hà và các Đối Tác tại địa điểm thi đấu.