Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
プロジェクト

プロジェクト

WIDIA SHINKI VIETNAM 工場
Chủ đầu tư
Nguồn vốn FDI
Quốc gia Korea
Địa điểm Viet Nam
Diện tích 10.025 m2
Năm hoàn thành 2019
Ngành nghề Industry / Electronics