Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
プロジェクト

プロジェクト

EURO WINDOWN 工場
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Viet Nam
Diện tích
Năm hoàn thành 2019
Ngành nghề Agriculture / Fishing, processing