Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
プロジェクト

プロジェクト

THUẬN THÀNH DENIM 工場
Chủ đầu tư Thuan Thanh Environment S.J.Co.
Nguồn vốn FDI
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Viet Nam
Diện tích 4500 m2
Năm hoàn thành 2017
Ngành nghề