Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GO THÁI BÌNH
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Thành Phố Thái Bình
Diện tích
Năm hoàn thành 2021
Ngành nghề Công nghiệp / Trung tâm thương mại