Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

DỰ ÁN BW ĐÔNG HẢI
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Nam Đình Vũ, Haỉ Phòng
Diện tích
Năm hoàn thành 2022
Ngành nghề Công nghiệp/ kho bãi, logistics