Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

NHÀ MÁY JINKO SOLAR VIỆT NAM - Giai đoạn 1
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia China
Địa điểm KCN Sông Khoai, Quảng Ninh
Diện tích
Năm hoàn thành 2021
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử