Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

NHÀ MÁY CÁM VIỆT NHẬT
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia Japan
Địa điểm Hà Nam
Diện tích
Năm hoàn thành 2021
Ngành nghề Công nghiệp/Chế biến Thực phẩm