Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

NHÀ MÁY CÁM HẢI LONG
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia
Địa điểm KCN Hoà Hội, Tỉnh Bình Định
Diện tích
Năm hoàn thành 2022
Ngành nghề Công nghiệp/Chế biến Thực phẩm