Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese
Dự án

Dự án

BW PHÚ NGHĨA
Chủ đầu tư
Nguồn vốn
Quốc gia
Địa điểm KCN Phú Nghĩa, Hà Nội
Diện tích
Năm hoàn thành 2022
Ngành nghề Công nghiệp/ kho bãi, logistics