Nhà thép CPT
Hotline : 0946 258 288 - 0942 306 888
Email: sales@cptsteel.com

  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese

An toàn lao động

Năng lực

Năng lực

An toàn lao động An toàn lao động

 

Tập trung vào chất lượng nhưng an toàn lao động là yếu tố tiên quyết trong quá trình triển khai thi công của CPT STEE
CPT STEEL thường xuyên tổ chức các khóa học đào tạo antoàn lao động và giám sát liên tục mọi nghiệp vụ để đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động của công ty. CPT STEEL phấn đấu để loại bỏ mối nguy hiểm có thể gây thương tích cho con người và thiệt hại tài sản nhằm mang hình ảnh tích cực của CPT STEEL đến với khách hàng, cộng đồng và chính quyền địa phương.

 

Tất cả các cán bộ công nhân viên tại công trường và nhà máy đều luôn được trang bị thiết bị bao hộ đầy đủ khi làm việc. Đam bảo an toàn là trên hết của CPT VIỆT NAM